Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur publiceert de stukken die in de algemene ledenvergadering aan de orde komen. Het verslag is openbaar, voor de andere stukken moet je even inloggen.
Het bestuur. 

Jaarverslag 2020.pdf Verslag Algemene Leden Vergadering TVAP 7 februari 2020.pdf