Algemene Ledenvergadering 8 februari 2019

25 januari 2019


Op 8 februari 2019 hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst had hoger gekund, maar als bestuur zijn we erg blij met de enthousiaste inbreng van de aanwezigen. De avond bestond uit twee delen. In het eerste deel legde het bestuur verantwoording af over 2018 en was er een toelichting op de plannen voor 2019. Ook zijn er besluiten genomen:
  • de contributietarieven blijven voor 2019 ongewijzigd. Wel is er een wijziging in de manier waarop de contributie zal worden geïnd. Dat gaat voortaan via Clubcollect, wat het ook mogelijk maakt om in termijnen te gaan betalen.
  • de bedragen bij afwezigheid kantinedienst zijn verhoogd. Wanneer je vervanging wil, kost dat € 40. Kom je niet opdagen bij een kantinedienst, dan volgt een boete van € 50.

In het tweede deel was er een geanimeerd gesprek over ledenwerving en -behoud. We voerden het gesprek aan de hand van een aantal vragen/stellingen, die met een smartphone waren te beantwoorden. De uitkomsten zijn ook als bijlage bij dit bericht opgenomen.

Het bestuur.

ALV2019 voxvote Toelichting wijzigingen HHR HHR met wijzigingen Jaarrekening 2018 en begroting 2019 Jaarverslag 2018 Notulen ALV 2018 Agenda ALV 2019

Nieuwscategorieën