Uit de bestuursvergadering

23 maart 2019


De bestuursvergadering van 20 maart 2019 zijn we gestart met een bijeenkomst met de kartrekkers voor de diverse activiteiten binnen onze vereniging. Vorig jaar zijn we ermee gestart om op deze manier met elkaar na te gaan wat nog nodig is voor een goed verloop van het nieuwe tennisseizoen. Te constateren is dat we veel activiteiten goed op de rit hebben staan met een behoorlijk aantal enthousiaste vrijwilligers. Hier en daar hebben we nog wat puntjes op de i gezet.

Concept verslag ALV 2019
In de reguliere bestuursvergadering hebben we ingestemd met het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering. Dit concept is als bijlage van dit bericht opgenomen.

Rabobank Clubkas Campagne
We doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Binnenkort kunnen de leden van de Rabobank stemmen op verenigingen. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, des te meer geld de vereniging krijgt uit deze actie. Zodra de actie van start gaat, zullen we onze deelname flink promoten om veel stemmen te krijgen!

Werving en behoud van leden
In 2018 zijn we achteruit gegaan in ledental. We willen daarom in 2019 extra inzetten op het werven en behouden van leden. Baars Tennisschool is ons daarin erg behulpzaam met goede ideeën. De komende tijd richten we ons in eerste instantie op een aantrekkelijke start met tennislessen, extra wedstrijden voor nieuwe leden en herhaald contact om binding op te bouwen.

Kantine
Na de vervanging van de verlichting met LED-lampen kwam de kantine naar voren als grootste energieverbruiker. Dat energieverbruik gaan we ook beperken door met name de koeling deels te vervangen en piekcapaciteit (voor competitie en toernooien) zeer gericht aan en uit te zetten.
De bediening van het alarm wordt vervangen.

Feestavond en huldiging
De feestavond zal op 15 juni - in het weekend van de dubbelkampioenschappen - worden gehouden. De huldiging van kampioensteams blijkt in de praktijk moeilijk op 1 gezamenlijk moment te organiseren. Daar zullen we dit jaar per team in aansluiting op een wedstrijd aandacht aan besteden.


Notulen ALV 2019

Nieuwscategorieën