Uit de bestuursvergaderingen van 29 augustus en 10 oktober 2018

19 oktober 2018


LED-verlichting
De vervanging van de baanverlichting door LED-lampen is - met enige vertraging door harde wind - goed verlopen. Deze vervanging leidt tot een flinke besparing op de stroomkosten. Met de renovatie van de banen en de vervanging van de verlichting zijn we goed binnen het door ledenvergadering beschikbaar gestelde budget gebleven. Verwachting is dat de investering in de verlichting met ongeveer 4 jaar zal zijn terugverdiend. Het bedieningspaneel functioneert nog niet helemaal optimaal. Dit wordt opgepakt.

Werving en behoud jeugdleden
Het aantal jeugdleden is momenteel erg laag, vooral in de jongste leeftijden. De jeugdcommissie heeft in goed overleg met Baars Tennisschool een plan van aanpak voor volgend jaar opgesteld. Het bestuur ziet hierin goede aanknopingspunten en is erg blij met de inzet en enthousiasme van de jeugdcommissie! Op later moment hierover meer.

EHBO-koffers
In de kantine zijn 2 EHBO-koffers. Om de bereikbaarheid te vergroten zal een koffer in de hal worden geplaatst.

Applaus 2018
Op zaterdag 27 oktober worden de vrijwilligers - die zich daarvoor hebben aangemeld - met hapje en drankje bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Het hapje wordt wederom verzorgd door Sjaak Rozebroek. Daaraan voorafgaand is er gelegenheid om met elkaar een balletje te slaan. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 223 532 849

Tennisvereniging AnnaPaulowna

Sportpark Kleine Sluis 4
1761 LP Anna Paulowna