Afspraken rond kantine diensten

Kantinediensten

Als lid van TVAP wordt van je verwacht dat je periodiek een kantinedienst vervult (meestal ongeveer een keer per jaar). Door de kantinediensten als leden samen in te vullen kunnen we voorkomen dat de prijzen in de kantine en de contributie van de vereniging moeten stijgen. Kantinediensten worden gepland tijdens speelrondes van de competities, tijdens toernooien of tijdens andere activiteiten binnen TVAP. Een kantinedienst duurt meestal 3 tot 5 uur en afhankelijk van de verwachte drukte in de kantine sta je alleen of met een aantal andere leden, je kan dit in de dienstenplanner zien als je je inschrijft voor een dienst. De werkzaamheden tijdens een kantinedienst zijn het inschenken van warm en koud drinken, het verkopen van snoep of snacks en het afrekenen via het kassasysteem. Daarnaast houd je de kantine netjes door onder andere vuile glazen op te halen in de kantine en op het terras en af en toe een doekje over tafels of de bar te halen als dat nodig is. Als jouw dienst de eerste of laatste van de dag is open of sluit je ook de kantine.

Uitnodiging of indeling

Als je meer dan een half jaar lid bent ontvang je automatisch een uitnodiging om je in te schrijven voor een kantinedienst, meestal wordt er in een uitnodiging een groot aantal diensten tegelijk aangeboden, zodat er altijd wel een moment in je agenda past. Link naar het dienstenoverzicht op de TVAP website https://www.tvap.nl/mijn/Tasks Op het moment dat ongeveer een tot twee maanden voordat een kantinedienst gepland staat nog niemand ingeschreven heeft op de dienst zal deze door de kantinecommissie ingedeeld worden met leden die zich nog niet zelf ingeschreven hebben. Mocht jouw dienst door bijvoorbeeld een wijziging van planning of afgelasting vervallen of ingekort worden, dan wordt je hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Wanneer je je ingeschreven hebt of ingedeeld bent en je kan of wil je dienst niet uitvoeren, wordt verwacht dat je zelf vervanging regelt, dit kan door een ander TVAP lid te vragen of deze jouw dienst kan invullen of bijvoorbeeld met je kan ruilen. Mocht het niet lukken om vervanging te regelen kan je gebruik maken van een lijst met leden die kantinediensten tegen betaling van je kunnen overnemen (€40).

Email kantinecommissie [email protected]

Alternatieven voor een kantinedienst

Als je geen kantinediensten wil of kan invullen biedt TVAP de mogelijkheid om een alternatieve dienst te vervullen (bijvoorbeeld een schoonmaakdienst), dit gaat altijd in overleg met de kantinecommissie. Als ook een alternatieve dienst geen optie is bestaat de mogelijkheid om de kantinedienst af te kopen. Dit kan door voor 1 januari aan te geven dat je dat jaar de kantinedienst wilt afkopen (€45). Email bestuur [email protected] Mocht je onverhoopt geen gebruik maken van de genoemde mogelijkheden en de kantinedienst niet invullen dan zal het bestuur een boete opleggen (€50).

Vragen en e-learning

Het kan zijn dat je de weg niet goed weet in de kantine, of niet weet hoe het kassasysteem werkt, hiervoor kun je contact opnemen met de kantinecommissie die je hierbij kan helpen. Bij het schenken van alcohol is het wettelijk verplicht dat een van de personen die kantinedienst heeft een certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ heeft. Dit is eenvoudig online te halen via de website van het NOC/NSF. 
Link naar E learning verantwoord alcohol schenken

Tijdens deze E learning wordt er gevraagd naar een E mail adres, dan graag deze E mail gebruiken: [email protected]

We hopen op veel gezelligheid voor tijdens en na het tennis bij TVAP. 
Je kunt ook contact opnemen met John van der Linden: 0657941364.