Vertrouwenscontactpersonen

De Vertrouwenscontactpersoon van TVAP is:

Anja Doedens, contactgegevens:

0223 534365

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de sport zijn Vertrouwenspersonen en Vertrouwenscontactpersonen actief. In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) vaak door elkaar gehaald worden. Daarom kort een uitleg van de inhoud van deze functies.

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is degene die preventief beleid bij de vereniging kan aanreiken of preventief beleid opzet.

Naast het netwerk van Vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule Vertrouwenspersonen, die de eerste opvang doen, en ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een Vertrouwenspersoon inschakelen- al dan niet via de Vertrouwenscontactpersoon- zeer wenselijk. Vele verenigingen en alle - bij NOC*NSF aangesloten- sportbonden hebben een Vertrouwenscontactpersoon. Zo heeft ook de KNLTB Vertrouwenspersonen: https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/ .

VCP’s fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De functie en werkwijze van VCP is beschreven in het Reglement Vertrouwenscontactpersoon. De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder, die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. De vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving, die in bepaalde gevallen de VCP en het Bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

Eenieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten, aangifte met betrekking tot ongewenste gedragingen. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.