Veilige sportomgeving

Veilige sportomgeving
Ongewenst en, meer specifiek, grensoverschrijdend gedrag is een actueel maatschappelijk thema. Zeker ook in de sport. Via deze link Alles over sport is er veel informatie over te vinden. Een passage daaruit: "Terugblikkend op hun jeugdjaren heeft 38% van de volwassenen in Nederland minstens één keer te maken gehad met psychisch grensoverschrijdend gedrag in de sport en 11% met fysiek grensoverschrijdend gedrag. Met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft 14% te maken gehad."

Dat zijn grote aantallen. Bij zulke aantallen is niet zomaar aan te nemen, dat dit bij TVAP niet aan de orde kan zijn. Het bestuur wil graag een vereniging waar iedereen zich veilig voelt en weet. En mocht een lid onveiligheid of ander ongewenst gedrag ervaren, dat er dan een laagdrempelige mogelijkheid is om daarover het verhaal of een melding te doen aan iemand, die in eerste instantie raad kan geven en zo nodig verder de weg kan wijzen.

Er wordt daarom gewerkt aan preventief beleid. Preventief beleid steunt op 3 pijlers:

  • Gedragsregels
  • Aannamebeleid
  • Verenigings Contact Persoon

De uitwerking hiervan is door het bestuur op 23 mei 2018 vastgesteld.

Daarnaast gelden in ieder geval de gedragscodes van de KNLTB, die te vinden zijn op Regelgeving KNLTB .
De meest relevante gedragscodes zijn: 

Preventief beleid veilige sportomgeving.pdf