TVAP

De gemeente Hollands Kroon heeft ons uitgenodigd mee te denken over een nieuw sportcomplex ten zuiden van de Randweg in Anna Paulowna, een complex waar ook onze vereniging een plek kan krijgen. Zie het nieuwsbericht elders op de website.

Wij hebben als bestuur inmiddels een concept van een plan van wensen en eisen opgesteld die we graag aan jullie voorleggen voor advies, opmerkingen en aanvullingen.

We hebben ook een viertal schetsen van de gemeente ontvangen die we ook graag aan jullie voorleggen. Wel achter de inlogcode, omdat het hier gevoelige info betreft.

We zien jullie reacties graag tegemoet.

Het bestuur

wensen en eisen TVAP voor nieuw complex.pdf