Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor 2020 (januari tot en met december) zijn:

Voor de senioren:    
jaarlid € 115,00 per jaar
zomerlid (1 april - 1 oktober) €   82,50 per jaar
niet-spelend lid €   25,00 per jaar
KNLTB-toernooilid €   45,00 per jaar
   
Voor de jeugd:  
basislid €   55,00 per jaar
basis + competitie €   65,00 per jaar
basis + competitie + 18 lessen €   21,60 per maand
basis + competitie + 36 lessen €   37,25 per maand

 

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie

De tarieven zijn laatst vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 7 februari 2020.