Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor 2019 (januari tot en met december) zijn:

  • seniorlid € 115,00
  • juniorlid  € 60,00
  • Zomerlid van april tot oktober€ 82,50
  • Niet spelend lid € 25,00

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie

De tarieven zijn laatst vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 8 februari 2019.