Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor 2021  zijn:

Ereleden en Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

Abonnementen senioren:    
spelend lid (incl. KNLTB) €   10,00 per maand
niet-spelend lid (geen KNLTB)  €.    2,50 per maand
   
Abonnementen jeugd:  
spelend lid zonder lessen (incl. KNLTB) €.    5,00 per maand
spelend lid met lessen (incl. KNLTB) €.  29,50 per maand
   
TVAP onderscheidt zich met een maandelijks laagdrempelig en aantrekkelijk tarief  
Ook aanmelden, afmelden, wijzigen of tijdelijk stopzetten is maandelijks mogelijk.  
   

De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd. De machtiging hiervoor is verplicht en is onderdeel van het lidmaatschap.