Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor 2023  zijn:

Ereleden en Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

Abonnementen senioren:    
spelend lid (incl. KNLTB) €   10,50 per maand
niet-spelend lid (geen KNLTB)  €.    2,60 per maand
   
Abonnementen jeugd:  

spelend lid zonder lessen (incl. KNLTB)

spelend lid zonder lessen, met clubactiviteiten (incl. KNLTB)

€.    5,25 per maand

€     9,95 per maand

spelend lid met lessen, met clubactiviteiten (incl. KNLTB) €.  29,95 per maand
   
TVAP onderscheidt zich met een maandelijks laagdrempelig en aantrekkelijk tarief  
Ook afmelden, wijzigen of tijdelijk stopzetten is maandelijks mogelijk. Stuur een mail naar [email protected]  
   

De contributie wordt maandelijks per automatische incasso geïnd. De machtiging hiervoor is verplicht en is onderdeel van het lidmaatschap.